Sandi 95

Проектиране

Предмет на дейността на "САНДИ" 95 ЕООД  е и проектиране на всякакъв вид сгради, мебели и интериор, 3D визуализации и  устройствено планиране.

Благоустрояване на територията:

Благоустрояване на градина в град Дупница

Благоустрояване на градинка в района на град София - ул.Леге

Благоусртояване на територия в покрайнините на град София


Жилищни сгради:

 

Интериор на офис:

Офис в град Варна

 

Интериор на жилищни сгради:

Интериор на апартамент град София, кв.Овчакупел

Интериор на дневен тракт град Варна

- хол:

- кухня:

 

Промишлени предприятия:

Винзавод, институт по винарството град София, кв. Овчакупел

Contacts

 

гр. Варна
ул. адрес на фирата
тел. 0888888888
mail: info@sandi95.com


Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана за Обособена позиция 2 с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Хидравличен абкант с ЦПУ - 1 бр. Обособена позиция 2: Автоматична CNC пробивна линия - 1 бр.

Решението можете да изтеглите тук


Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична CNC пробивна линия - 1 бр.

Документацията можете да изтеглите от тук