Sandi 95

Строителство

"САНДИ" 95 ЕООД Ви предлага комплексно изпълнение на жилищни, търговски, административни и индустриални сгради. При изпълнението на възложените обекти фирмата съблюдава всички изисквания и очаквания на инвеститорите и проектантите, съвременните нормативни изисквания, залага на оптимална организация и професионализъм на своите кадри.

Contacts

 

гр. Варна
ул. адрес на фирата
тел. 0888888888
mail: info@sandi95.com


Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана за Обособена позиция 2 с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Хидравличен абкант с ЦПУ - 1 бр. Обособена позиция 2: Автоматична CNC пробивна линия - 1 бр.

Решението можете да изтеглите тук


Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична CNC пробивна линия - 1 бр.

Документацията можете да изтеглите от тук