Sandi 95

Парапети

"САНДИ" 95 ЕООД изработва парапети от ковано желязо, алуминиеви и метални профили. Изпълнението е съчетано с изискванията спрямо действащата нормативната уредба. Фирмата изработва парапети и по индивидуални проекти.

-парапет от ковано желязо:

 

- метален парапет:

 

- парапет от алуминиеви профили:

Contacts

 

гр. Варна
ул. адрес на фирата
тел. 0888888888
mail: info@sandi95.com


Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана за Обособена позиция 2 с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Хидравличен абкант с ЦПУ - 1 бр. Обособена позиция 2: Автоматична CNC пробивна линия - 1 бр.

Решението можете да изтеглите тук


Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична CNC пробивна линия - 1 бр.

Документацията можете да изтеглите от тук