Sandi 95

Метални Конструкции

"САНДИ" 95 ЕООД има място на пазара и в проектирането, производството и монтаж на метални конструкции.

Металните конструкции се използват във всички области на гражданското и промишленото строителство: търговски, складови помещения, производство на цехове и промишлени съоръжения, архитектурни елементи. Металните конструкции са високо ефективни строителни конструкции, със стойност 20-30% по-ниска от стойността на аналогични стоманобетони съоръжения.

Металните конструкции могат да бъдат разделени на няколко основни типа :


- Козирки;

 

- Сенници покрити с поликарбонат или брезент;

 

-  Сцени от метална конструкция ;

 

-  Пасарелка ;

Contacts

 

гр. Варна
ул. адрес на фирата
тел. 0888888888
mail: info@sandi95.com


Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана за Обособена позиция 2 с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Хидравличен абкант с ЦПУ - 1 бр. Обособена позиция 2: Автоматична CNC пробивна линия - 1 бр.

Решението можете да изтеглите тук


Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична CNC пробивна линия - 1 бр.

Документацията можете да изтеглите от тук